Z elektro kolesom zmorem več – aktivni zeleni izleti po podeželju

Program LEADER, LAS Gorenjska košarica

Vloga CTRP Kranj: projektna ideja , koordinacija projekta

Partnerji: Turizem Bohinj – vodilni partner, Občina Preddvor, Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske

Namen projekta: Kolesarjenje je pomembna oblika lokalne ”zelene” mobilnosti na podeželju ter učinkovit in priljubljen način krepitve fizične pripravljenosti. Njegovih uporabnikov je zaradi staranja prebivalstva in želje po aktivnem preživljanju prostega časa vse več. Na Gorenjskem s svojim prevladujočim alpskim-sredogorskim površjem velik del tras na posameznih odsekih ni ustreznih za klasično kolesarjenje fizično manj sposobnih uporabnikov. Zato se te skupine ne odločajo za kolesarjenje oz. uporabljajo motoriziran prevoz.

Rešitev ponujajo električna kolesa, ki imajo manjši vpliv na okolje ter omogočajo stik z naravo in lažjo rekreacijo. Za spodbujanje elektro kolesarjenja kot javno-koristne oblike rekreacije so bili v projektu oblikovani uporabniški paketi za elektro kolesarjenje za vzorčne trase, nabavljena pilotna kolesarska oprema ter izvedene aktivnosti spodbujanja in izobraževanja za kolesarjenje, dostopno tudi za ranljivo ciljno skupino.

Glavne aktivnosti:

  • koordinacija projekta,
  • nakup 12 elektro koles in pripadajoče opreme in dostava v TIC Preddvor in Turizem Bohinj,
  • izvedeno usposabljanje o prednostih uporabe elektro koles v Preddvoru in Bohinju,
  • priprava promocijskih dogodkov v Bohinju, Preddvoru in Kranju,
  • oblikovan program ”Aktivni zeleni izleti po podeželju” z uporabniškimi paketi 5 vzorčnih tras za elektro kolesarjenje fizično manj sposobnih oseb,
  • promoviranje nove možnosti kolesarjenje med domačimi in tujimi obiskovalci, kot tudi informiranje med potencialnimi ponudniki na občinskih dogodkih,
  • izvedeno testiranje in promoviranje programa ter uporabniških paketov za vzorčne trase,
  • izdana izobraževalno-motivacijska zloženka s trasami ter navodili za elektro kolesarjenje ciljne skupine (v 3 jezikih): Število izvodov: 2000 v slovenščini, po 600 v angleščini in nemščini.

 

Vir financiranja: program LEADER, Turizem Bohinj, Občina Preddvor

Nosilec naloge: Vlasta Juršak  (Vodenje in koordinacija projekta)

Rok:  2011 – 2012

Related Images:

(Visited 86 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. November, 2019

Accessibility