Praktično usposabljanje za naravovarstvo

Vloga CTRP Kranj: NOSILEC PROJEKTA – mentorstvo praktičnega usposabljanja študentov za raziskovalno-razvojne aktivnosti

Partnerji: Biotehniški center Naklo, srednje in osnovne šole Gorenjske

Cilj aktivnosti je strokovna podpora in usmerjanje praktičnega usposabljanje študentov in drugih akterjev na Gorenjskem, da bi ti lahko kvalitetno in konkretno sodelovali pri razvoju podeželja, predvsem s področja varstva okolja, razvoja turizma, malega podjetništva na podeželju ter naravovarstva.

Izvedene aktivnosti priprava in izvedba programa študijske prakse ter zagotavljanje strokovnega mentorstva za študente s področja naravovarstva in trajnostnega turizma. V študijskem letu vključena 2 študenta iz višješolskega programa Upravljanje krajine in razvoj podeželja (1 iz Mestne občine Kranj, 1 iz Občine Šenčur)

Vir financiranja: lastna sredstva CTRP Kranj

Related Images:

(Visited 61 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost