Povečanje prehranske samooskrbe Gorenjske

Projekt Povečanje lokalne prehranske samooskrbe Gorenjske smo pripravili skupaj s partnerji v okviru Razvojnega programa Gorenjske  2014-2020. Projekt se je uvrstil med TOP 3 projekte v regiji sedaj pa smo v pridobivanju sredstev za izvedbo.

KRATEK OPIS aktivnosti:

  1. Povečanje aktivne rabe kmetijskih površin in povezovanje lokalnih pridelovalcev: preusmerjanje pridelave v tržno bolj zanimive kulture za prehrano ljudi, podpora aktiviranju neizrabljenih zemljišč za pridelavo hrano, spodbujanje dobrih kmetijskih praks:

(1) analiza stanja trenutne pridelave in potencialov regije (1.500 anket),

(2) animiranje lokalnih pridelovalcev za povečanje pridelave in preusmeritev v tržno zanimivejše kulture (delovna srečanja, predavanja, članki, radijske oddaje),

(3) svetovanja, izobraževanja in usposabljanja s področja pridelave poljščin, vrtnin, žit, sadja, jagodičevja.

  1. Spodbujanje večje lokalne predelave v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter v manjših predelovalnicah:

(1) vzpostavitev manjše predelovalnice za sadje in zelenjavo ter hladilnice v Škofji Loki (v obstoječi stavbi Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka),

(2) izobraževanja in usposabljanja s področja predelave.

  1. Spodbujanje kratkih prehranskih verig: aktivnosti spodbujanja sodelovanja in povezovanja vseh deležnikov kratkih prehranskih verig, s poudarkom na javnih zavodih kot velikemu porabniku hrane:

(1) formalno in neformalno povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane,

(2) vzpostavitev in vzdrževanje portala povpraševanja javnih zavod,

(3) ogledi dobrih praks kratkih prehransko oskrbovalnih verig.

  1. Vzpostavitev treh zbirno distribucijskih centrov za organizirano zbiranje in distribucijo poljedelskih in vrtnarskih pridelkov, sadja in lokalnih izdelkov:

(1) Zbirno distribucijski center Zgornja Gorenjska, Jesenice (v okviru Tržnice Jesenice)

(2) Zbirno distribucijski center Osrednja Gorenjska, hladilnica, Šenčur (Kmetijska zadruga Cerklje)

(3) Zbirno distribucijski center za ekološke izdelke in semenski material, Strahinj (Biotehniški center Naklo, investicija v obstoječem objektu – izgradnja skladišča, hladilnice in sušilnice za ekološko sadje in zelenjavo ter hladilne vetrin).

 Vzpostavitev oziroma nadgradnja 9 urbanih/skupnih vrtov, z namenom spodbujanja občanov k pridelavi sadja in zelenjave za lastne potrebe:

(1) vzpostavitev in nadgradnja urbanih/skupnih vrtov v 8 občinah (občinah Bled, Gorje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Škofja Loka, Tržič, Žiri)

(2) Vzpostavitev sistema upravljanja urbanih vrtov

(3) Usposabljanja, izobraževanja in delavna srečanja za vrtičkarje

  1. Osveščanje in vzgoja širše javnosti:

(1) predavanja,

(2) članki v tiskanih medijih, radijske oddaje, brošure, družbena omrežja.

  1. Koordinacija in vodenje projekta

Projektno partnerstvo:

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

BSC Kranj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Kranj – izvajalec aktivnosti 1.2, sodelovanje pri izvajanju aktivnosti 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.2, 5.3

Biotehniški center Naklo – izvajalec aktivnosti 2.2, 2.3

Kmetijsko gozdarske zadruge: Kmetijska zadruga Cerklje, Kmetijska gozdarska  zadruga Škofja Loka

Občine Gorenjske (Bled, Gorje, Jezersko, Jesenice, Kranj, Naklo, Preddvor, Škofja Loka, Tržič, Žiri)

 

Related Images:

(Visited 146 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost