Gorenjsko elektro potovanje

Gorenjsko elektro potovanje

Izredno hitra rast uporabe vozil na električni pogon v vseh razvitih državah kaže, da bodo taka vozila že kmalu zelo števična ali celo prevladujoča. To velja tako za manjše oblike vozil (električna kolesa, mini vozila) kot večja električna vozila (avtomobili). V državah EU jih uporabljajo predvsem za promet v zaprtih območjih (Npr. Natura 2000). Eden izmed glavnih pomankljivosti in razlogov, da električna vozila niso bolj razširjena na Gorenjskem, je predvsem v dejstu, da na območju ni mreže polnilnic električnih vozil. Zato smo se odločili da s projektom  (glavna aktivost) pripravimo celovito analizo možnosti vpeljave polnilnic ob hkratni analizi primernosti lokacij, kjer s projektom predvidevamo postavitev polnilnic. Obenem s projektom želimo prebivalcem podeželja približati električna vozila, jih osvestiti, animirati in jim predstaviti možnosti, ki so v nekaterih državah EU že del vsakdanjega življenja (npr. za promet v zaprtih območjih; vožnja možna le s kolesi na električni pogon,…).
Predvidene aktivnosti v projektu:

  • oblikovan in predstavljen koncept 1. povezane trase za električno mobilnosti na Gorenjskem (in Sloveniji), ki bo zlasti s poudarkom na varovanju in trajnostnem razvoju zavarovanih območjih in območjih Nature 2000, povezoval 5 gorenjskih krajev,
  • vzpostavljena mreža polnilnic s 5 polnilnimi postajami (med drugim Jezersko, Preddvor, Kranj), ki bo morebitnim prvim koristnikom na uporabo brezplačno,
  • pripravljen in izveden osveščevalno motivacijska program o pomenu in možnosti uporabe električnih vozil (avtomobili, kolesa, motorji) za podeželsko prebivalstvo in razvoj območja. Poudarek bo na odmevnem izobraževalno-promocijskem dogodku in drugih akivnostih ob otvoritvi polnilnic ter trase.

Cilj projekta je okrepiti uporabo in razvojne možnosti trajnostnih oblik transporta na območju Gorenjske, še zlasti pri obiskovanju območij zavarovane narave in Nature 2000.

Stanje Projekta: projekt je bil potrjen na LAS Gorenjska in MKGP ter izveden med marcem in oktobrom 2010.

Vloga CTRP: partner

Partnerji: Elektro Gorenjska d.d. (vodilni partner), JUST-EE d.o.o. Kranj

Vir financiranja: program LEADER – LAS Gorenjska košarica, CTRP Kranj, Elektro Gorenjska d.d., JUST-EE d.o.o., občine po dogovoru

Rok:  2010 – 2012

Oglejte si reportažo z otvoritvenega dogodka Gorenjska elektro karavana na:

Promocijski film 1. del (klikni)

Promocijski film 2. del (klikni)

Informativna zloženka o projektu:

POLNILNICE ZA ELEKTRO VOZILA

na zemljevidu Google (klikni)

Zakaj z električnimi vozili po Gorenjski:  

Informativna zloženka: 

Več informacij o polnjenju & trasi:

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,
T: 04 257 88 28, I: www.211.gvs.arnes.si

Doživite Gorenjsko na prvi povezani trasi za elektro vozila v Sloveniji!

Na vaši poti ste lahko brez skrbi, saj boste imeli vedno dovolj električnega “goriva”. Javno dostopne elektro polnilnice so na voljo na Jezerskem, v Preddvoru, v Kranjski Gori, Bohinju, Kranju in na Bledu.

Potem obiščite njegovo naravo in kulturne znamenitosti z električnim avtom, elektro skuterjem ali elektro kolesom!

Želite obiskati Gorenjsko na zanimiv, nekoliko drugačen in okolju prijazen način?

Related Images:

(Visited 88 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost