Gorenjska na kolesu

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: oktober 2023 – junij 2025

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Občina Preddvor, Pagon Šport, Matej Pagon s.p..

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 87.194,44 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 61.474,34 € (85 %)

Opis operacije: 

Na območju 14 občin, ki jih pokriva LAS Gorenjska košarica, je glavno prevozno sredstvo za vsakodnevna potovanja še vedno osebno vozilo, v katerem se povečini vozi le ena oseba. Prevozi z vlakom in/ali avtobusom so prostorsko in časovno omejeni, saj so povezave neusklajene, vozni redi pa neprilagojeni dejanskim potrebam prebivalcev. Uporabniki javnega potniškega prometa se soočajo tudi z zamudami vlakov (zaradi del) in avtobusov (prometni zamaški), s tem se podaljšuje prihod na delo in z dela oz. šole. Delno se prebivalstvo poslužuje sopotništva. Oblike t .i. aktivne mobilnosti, kamor prištevamo predvsem hojo, kolesarjenje, vožnjo s skiroji, je omejeno predvsem na zadnji kilometer poti (t.i. potovanja zadnjega kilometra oz. last mile solutions).

Na Gorenjskem se razvija kolesarska javna infrastruktura, ki že omogoča varnejše kolesarske povezave med naselji (Gorenjsko kolesarsko omrežje), v osmih občinah (sedmih na območju LAS Gorenjska košarica) deluje tudi regijski sistem souporabe koles, imenovan Gorenjska.bike. V sistemu je trenutno 59 postaj in več kot 350 koles. Sistem omogoča prevzem in vračilo koles kjerkoli v regiji. Z vzpostavitvijo postaje tudi v občini Preddvor bomo razširili mrežo Gorenjska.bike na novo občino in s tem ponudili lokalnemu prebivalstvu novo, javno obliko mobilnosti.

Cilji operacije: 

Z operacijo bomo razširili javno regijsko mrežo souporabe koles na območju LAS Gorenjska košarica v novo občino. Z oblikovanjem in pilotnim izvajanjem izobraževalno-motivacijskega programa: »S kolesom šparam okolje, zdravje in denar«, s pripravo, izvedbo in oblikovanjem smernic trajnostnega in aktivnega preživljanja prostega časa ter s pomočjo objav na družbenih omrežjih bomo spodbujali lokalno prebivalstvo in ostale uporabnike k spreminjanju svojih potovalnih navad.

Z operacijo bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti, posredno prispevali k manjšemu ogljičnemu odtisu, k zmanjševanju prometnih zastojev in povečanju aktivne mobilnosti prebivalstva, kar znanstveno dokazano pozitivno vpliva na njihovo zdravje in počutje.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje in koordinacija operacije,
 • vsebinsko-strokovno delo na projektu,
 • dobava koles in kolesarske opreme za trajnostno mobilnost zaposlenih,
 • dobava opreme za aktivno mobilnost zaposlenih,
 • informiranje in ozaveščanje lokalnega prebivalstva prek družbenih omrežij,
 • dobava in dotisk promocijskega materiala,
 • dobava in montaža 1 postaje za souporabo koles,
 • oblikovanje in tisk promocijske zloženke,
 • oblikovanje in pilotna izvedba izobraževalno-promocijskega programa: S kolesom šparam okolje, zdravje in denar,
 • priprava, izvedba in oblikovanje smernic trajnostnega in aktivnega preživljanja prostega časa

Rezultat operacije: 

 • dolgoročno zagotovljena nova javna kolesarska infrastruktura, zmanjševanje rabe osebnih vozil na krajših razdaljah,
 • dvignjena zavest in znanje lokalnega prebivalstva na celotnem območju LAS Gorenjska košarica o trajnostnih načinih potovanj, aktivni mobilnosti in pozitivnih učinkih na zdravje ljudi in okolja,
 • dvignjena zavest o socialni vključenosti ranljivih ciljnih skupin pri aktivnem preživljanju prostega časa.

Koristne povezave:

Related Images:

(Visited 16 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

27. oktobra, 2023

Dostopnost