Dodana vrednost ponudbe podeželja

Program LEADER

Vloga CTRP KRANJ: PARTNER V PROJEKTU

Trajanje projekta: 2008-2009

Cilji:

  • novim in  obstoječim ponudnikom predstaviti vse možnosti in zakonske določbe za izvajanje različnih zvrsti dopolnilnih dejavnosti ali malih podjetij na podeželju;
  • vsaj 20 novim in  obstoječim ponudnikom dopolnilnih dejavnosti nuditi individualno svetovanje za odprtje ali razvoj dejavnosti;
  • ekskurzije z ogledi dobrih praks , od tega ena v tujino,
  • 8 animacijskih in 6 tematskih delavnic za vso Gorenjsko;
  • organizirati skupno promocijo ponudnikov dopolnilnih dejavnosti na Gorenjskem in promocijsko trženje (turizem, predelava živil…);
  • priprava in izdaja zbirke zloženk z naklado 6500 izvodov s predstavitvami pogojev za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti;
  • nove oblike povezave med kmetijami z dopolnilno dejavnostjo, malimi podjetniki in ostalo turistično ter gostinsko ponudbo na podeželju

Related Images:

(Visited 59 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost