Ali bo oblikovanja ukrepov strateškega načrta SKP 2023 – 2027 in ANEK 2 dovolj uspešno, da zadostno podpre razvoj ekološkega kmetijstva in s tem reševanje kritičnih izzivov varstva okolja in podnebnih sprememb, razvoja podeželja, zdravja potrošnikov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji?
Kje: Ekološka kmetija ŠLIBAR (Kovor, Cesta na Hudo 23, 4290 Tržič)
Kdaj: v četrtek, 17. junija 2021 med 10. in 13. uro
Način izvedbe: okrogla miza bo z omejenim številom udeležencev potekala na sami lokaciji,
prenašana pa bo tudi v živo preko spleta (z možnostjo aktivne udeležbe). Posnetek dogodka si bo
mogoče ogledati tudi kasneje.

PROGRAM

10.00 –10.20 UVODNI NAGOVORI OZ. POZDRAVI
Uroš Brankovič – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Gregor Šlibar – gostitelj dogodka na uspešni 8-članski družinski ekološki kmetiji
Mag. Borut Sajovic – Občina Tržič, župan
Mag. Aleš Irgolič – Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10.20 –10.30 UVOD
Uroš Brankovič – Predstavitev stanja in trendov v ekološkem kmetijstvu v Sloveniji na
osnovi analize v osnutku Akcijskega načrta za razvoj ekološke pridelave v Sloveniji do
leta 2027, tudi v luči krovnega dokumenta na ravni EU

10.30 –11.30 OKROGLA MIZA S POVABLJENIMI STROKOVNJAKI (1. DEL)
TEME: Okolje in podnebne spremembe: Zmožnost SKP za uporabo potenciala EK za doseganje
okoljskih ciljev, tudi iz Zelenega dogovora in drugih ključnih dokumentov;
Zdravje porabnikov: Stanje, pomen in izpolnjevanje pričakovanj po večji dosegljivosti
lokalne ekološke hrane, s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah porabnikov;
Kmetijska gospodarstva in razvoj podeželja: Razvoj ekološkega kmetovanja do leta 2027
kot priložnost za obstoj in razvoj (malih) slovenskih kmetij ter celovit trajnostni razvoj
podeželja;
Ohranjanje narave oz. biotske raznovrstnosti: Stanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji in
pomen razvoja ekološkega kmetijstva v obdobju do leta 2027 za doseganje ciljev njene
ohranitve oz. izboljšanja (tudi ciljev Strategije EU);

11.30 –11.50 Odmor in osvežitev
11.50 –13.00 OKROGLA MIZA S POVABLJENIMI STROKOVNJAKI (2. DEL)
13.00 –13.30 Tiskovna konferenca

SODELUJOČI
Moderatorka: mag. Darja Zemljič, ČZD Kmečki glas
• Dr. Martina Bavec – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM); • Marko Slavič – Vila Natura;
• Mag. Aleš Irgolič – Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
• Tanja Šumrada – Biotehniška fakulteta (UL);
• Sanja Lončar – koordinatorka projekta Skupaj za zdravje človeka in narave;
• Marija Marinček – predstavnica Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije;
• Denis Ploj – Zadruga Dobrina.

Preko spleta:
• Ekološki kmetije oz. predstavniki zadrug/organizacij ekoloških kmetov, predstavnik mladih kmetov, predstavnik/ca javnih zavodov z organizirano prehrano, …

Prijava za udeležbo v živo/preko spleta Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
Kontaktni osebi: Uroš Brankovič, Vlasta Juršak
E info@ctrp-kranj.si
M 040 303 752, 040 463 444

Izvedbo dogodka sofinancira evropska pobuda Good food, Good Farming.

SPREMLJANJE DOGODKA V ŽIVO:

Related Images:

(Visited 67 times, 1 visits today)
Dostopnost