SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH”

Vabimo vas, da se nam pridružite na ogledu kmetije in predavanju Biotska pestrost na gorski kmetiji – pomen in načini ekološkega kmetovanja za ohranjanje biotske pestrosti v ponedeljek, 31. avgusta 2020 ob 16.30 uri na ekološki kmetiji »Pr Lenčk« na Javorniškem rovtu (kmetija Razinger, Javorniški rovt 12, Jesenice)

Vsebina:

  • kratka predstavitev projekta »Spoznajmo biodiverziteto v naseljih«,
  • sodelovanje v natečaju  »Naravi prijazen Gorenjski vrt«,
  • ogled in predstavitev  ekološke kmetije »Pr Lenčk« družine Razinger in njene bogate biotske pestrosti (zelenjadarstvo, pridelava avtohtonih semen, sirarstvo, živinoreja-govedo, ovce, koze, osli, prašiči, zajci, race, kokoši),
  • načini sonaravne pridelave hrane in možnosti za ohranjanje biodiverzitete v bolj zahtevnih gorskih pogojih,
  • ohranitev in krepitev biodiverzitete v urbanih naseljih z motivom zagotavljanja drugih funkcij (izobraževanje, rekreacija, sproščanje, zdrava hrana, zeleni turizem,…),
  • prosta debata – aktualna vprašanja  o naravnem vrtnarjenju.

Z vami bodo Vid Razinger (Ekološka kmetija Pr Lenčk),  Primož Krišelj (Ekološka permakulturna kmetija pri Šuštarju) in Vlasta Juršak (Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj). Zaželene so vaše prijave na vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali gsm 040 733 344. Predavanje so bo odvijalo na prostem. Udeležba je brezplačna.

Več o projektu Spoznajmo biodiverziteto v naseljih: http://www.ctrp-kranj.si/project/biodiverziteta-v-naseljih/  

Več o ekološki kmetiji Šuštar:  https://permakultura.si/article/ekolosko-permakulturna-kmetija-pri-sustarju

Več o ekološki kmetiji pr Lenčk: https://semenjalnica.si/ekoloska-kmetija-prlenck/

Dogodek se organizira v okviru operacije »Spoznajmo biodiverziteto v naseljih« (LAS Gorenjska košarica), ki jo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Related Images:

(Visited 41 times, 1 visits today)
Dostopnost