Dijaki Biotehniškega centra Naklo se učinkov prometa na okolje in nujnosti trajnostne mobilnosti zelo dobro zavedajo. Svoj pogled na trajnostno mobilnost in eno izmed prednosti, ki jih pri rabi javnega potniškega prometa tako pritegne, da bi zanjo želeli navdušiti še druge, so predstavili v dveh kratkih filmčkih. S pomočjo Socialne akademije smo konec aprila 2019 dijake Biotehniškega centra Naklo prvega dne naučili osnov filmskega jezika, pripravili več scenarijev na temo trajnostne mobilnosti, drugi dan pa jih naučili rabe snemalne opreme in posneli dva promocijska filmčka (v krajši in daljši različici), ki gledalca nagovarjata k rabi javnega potniškega prometa oziroma odločitvi za trajnostno mobilnost. Dijakom se zahvaljujemo za vso ustvarjalno energijo, mentorici Mojci Logar za pomoč in koordinacijo ter podjetju Rozman bus za večkolesni rekvizit! Aktivnost je potekala okviru projekta Naj te zapelje zelena mobilnost, ki ga CIPRA Slovenija izvaja skupaj s CTRP Kranj in s podporo Ministrstva za okolje in prostor (podnebni sklad). FILMČKI: https://www.cipra.org/sl/novice/naj-te-zapelje-zelena-mobilnost-filmske-delavnice  

Related Images:

(Visited 82 times, 1 visits today)
Dostopnost