Dragi udeleženci in uporabniki zelene mobilnosti!
Mobilnostne sheme, ki so potekale v okviru projekta »Naj te zapelje zelena mobilnost«, smo pripravili z namenom uživanja v naravnih, kulturnih in kulinaričnih doživetjih na območju osrednje Gorenjske s pomočjo avtobusa, kolesa in hoje. Namen akcije je tudi promovirati in izboljšati izkoriščenost obstoječe mreže javnega potniškega prometa (JPP) in drugih trajnostnih
oblik premikanja na osrednjem Gorenjskem, kjer je veliko turistično rekreacijskih, kulturnoizobraževalnih ter storitvenih ponudb, ki niso dostopne le z avtomobilom.

Izvedba letošnjih mobilnostnih shem je testna, k uspešnosti izvajanja pa ste pripomogli tudi udeleženci.

*Mobilnostna shema je prikaz načinov uporabe trajnostnih prevoznih sredstev za doseganje prostočasnih aktivnosti (turizem, nakupovanje, obiskovanje in druge prostočasne aktivnosti) z jasno grafično označenimi časovnimi, trasnimi in vsebinskim predlogi. Spodbujamo domačine in obiskovalce, da v prostem času uporabijo trajnostne oblike premikanja in tako raziščejo domačo okolico, se aktivno premikajo ter družijo. Cilji shem so turistične kmetije, tržnice ter naravne in kulturne znamenitosti ter dogodki.

Za udeležence organiziranih izletov in tiste, ki se trajnostne oblike premikanja za dostop do zanimivih točk osrednje Gorenjske že poslužujete v lastni režiji, smo pripravili nagradno igro.
V nagradni igri sodelujete s fotografijo in krajšim opisom vašega zelenega izleta.
Fotografija naj prikazuje:
■ prevozna sredstva, ki ste jih uporabili na izletu in/ali
■ utrinek, ki je nastal med uporabo trajnostnih oblik premikanja in/ali
■ najljubši utrinek iz izleta.
K fotografij pripišite tudi krajši opis (do 10 stavkov) vašega izleta (zakaj ste se odločili za uporabo trajnostne mobilnosti, kaj vam je bilo na izletu všeč, ste se tovrstnega načina potovanja že prej posluževali, posredujete nam lahko tudi predlog za novo mobilnostno shemo/izlet).

Primer: Z avtobusom na Kranfest in Praznik Kranjske Klobase – Pot smo začeli na avtobusni postaji v Dupljah in ob 16.35 krenili proti Kranju, kamor smo prispeli ob 16.49. Vožnja je bila hitra in ni se nam bilo potrebno obremenjevati z iskanjem parkirnega prostora. Iz avtobusne postaje smo se peš odpravili proti Glavnemu trgu. Ker smo bili brez avtomobila smo si ob kranjski klobasi mirne vesti privoščili še Kranjsko pivo. Nato smo se z
zadnjim avtobusom ob 20.55 odpravili proti domu. Do sedaj smo v Kranj vedno šli z avtomobilom in se večino časa jezili zaradi gneče in pomanjkanja parkirnih mest, sedaj pa bomo večkrat uporabili avtobus.

Nagrade za najboljše prispevke:

2 × BON v vrednosti 40€ za izlet ali potovanje s podjetjem ARRIVA Kranj

1 × BON v vrednosti 40€ za nakup izdelkov na ekološki kmetiji Krišelj v Hotemažah

1 × BON v vrednosti 40€ za nakup izdelkov na kmetiji Jagodic na Polici pri Naklem

1 × BON v vrednosti 40€ za nakup svežih rib ali najem piknik prostora v
Ribogojstvu Bizjak v Zgornji Beli pri Preddvoru


1 × BON v vrednosti 40€ za nedeljsko kosilo ali pijačo in sladice v
hotelu Alma ob jezeru Črnava v Preddvoru


1 × BON v vrednosti 40€ za pijačo in sladice v Čolnarni v Trbojah ob jezeru


2 × PO 2 KOSA nakupovalnih vreč za na kolo s pokrivalom

Nagradna igra traja od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019.
Fotografije z opisi pošljite na: slovenija@cipra.org ali info@ctrp-kranj.si

Pogoji nagradne igre:

Splošne določbe

CIPRA, društvo za varstvo Alp, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Župančičeva 22, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizatorja), prirejata nagradno igro za promocijske namene mobilnostnih shem, v okviru  projekta Naj te zapelje zelena mobilnost.

Sofinancer projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, s sredstvi Podnebnega sklada.

NAJAVA nagradE igre

Nagradna igra je objavljena na spletnih straneh www.ctrp-kranj.si in www.cipra.org/sl , Facebook profilu CIPRE Slovenija ter Centra za trajnostni razvoj podeželja  Kranj in v medijih.

Namen nagradNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija mobilnostnih shem v okviru projekta »Naj te zapelje zelena mobilnost«.

Trajanje nagradnE igRE

Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena (5. 8. 2019) in do datuma, kateri je v opisu nagradne igre tudi napisan (15. 9. 2019).

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vse osebe, ki so neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre, ki so objavljeni na spletnih straneh organizatorjev. Za sodelovanje v nagradni igri, sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na elektronskem naslovu, ki vsebuje ime in priimek). Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki sodelujočih bodo uporabljeni zgolj z namenom obveščanja o poteku igre in nadzoru o porabi sredstev s strani financerja, Ministrstva za okolje in prostor. Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem je izključen iz žrebanja.

Objava nagrajenca/ov

Med vsemi sodelujočimi po poteku nagradne igre, organizator izžreba  nagrajence. Žrebanje bo potekalo 4. 10. 2019 v prostorih Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj, žrebanje je javno.  Nagrajenci bodo v roku 24 ur objavljeni na spletnih straneh obeh organizatorjev, Facebook profilih obeh organizatorjev ter obveščeni preko elektronskega naslova. Nagrajenec v roku 14 dni nagrado tudi prevzame oz. se jo po dogovoru posreduje nagrajencu.

Nagrade

Nagrade so navedene v najavi. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
  • Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj.
  • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
  • Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
  • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.
  • Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-mail račun: slovenija@cipra.org ali info@ctrp-kranj.si

Končne določbe

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.cipra.org/sl in www.ctrp-kranj.si. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe so tudi objavljene.

Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve).

Datum objave pravil

Pravila za nagradne igre veljajo od dne 15. 8. 2019 dalje.

Related Images:

(Visited 77 times, 1 visits today)
Dostopnost