Uspešno izveden projekt PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO !, projekt za trajnostno turistično mobilnost v Triglavskem narodnem parku

Po slabih dveh letih se je z januarjem 2017 projekt PARKIRAJ &DOŽIVI NARAVO!, namenjen spodbujanju trajnostne turistične mobilnosti pri obiskovanju narave v Triglavskem narodnem parku, uspešno zaključil. Ob tem je Center ponosen, da je bil eden od glavnih pobudnik za pripravo projekta.

Turizem Bohinj, Občina Kobarid, CTRP Kranj, ZRC SAZU-Inštitut za slovensko narodopisje, Posoški razvojni center in Triglavski narodni park kot prijavitelj so leta 2014 združili moči za pripravo prijave projekta za celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku. Pod naslovom Parkiraj&Doživi naravo! so ga prijavili za sofinanciranje s strani programa Finančnega mehanizma EGP in Republike Slovenije.

Osrednji namen projekta, ki se je po potrditvi začel izvajati marca 2015 je bil, da se preko povezovanja infrastrukturnih pridobitev, promocije različnih oblik mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter okrepitve razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost narave z avtomobilskim obiskom na območjih naravnih vrednot, konkretno Bohinjskega jezera in planine Kuhinja. S tem se bo zagotovilo ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine. V tako dolgoročno ter vse bolj trajnostno mobilnost so usmerjeni tudi vsi doseženi rezultati projekta:

  • nadgraditev 6 parkirišč v bližini Bohinjskega jezera z novimi parkomati in zapornicama, kar bo omogočilo uporabo Sistema inteligentnega prometa (ITS) za usmerjanje avtomobilskega prometa in parkiranja ter informiranje glede obiskovanja/doživljanja območja Bohinjskega jezera z mehko mobilnostjo,
  • vzpostavitev dveh točk v Bohinju z infrastrukturo/opremo za izposojo in vračilo koles ter nakup štirinajstih koles za obiskovanje ter doživljanje narave,
  • ureditev parkirišča za 60 avtomobilov s prostorom za obračanje javnega prometa /zasebnih avtobusov pod planino Kuhinja za urejeno parkiranje obiskovalcev,
  • vzpostavitev 2 info točke, ki obiskovalce ozaveščata o pomenu trajnostne mobilnosti za ohranjanje narave na območju naravne vrednote Bohinjsko jezero oz. Posočju. Točki se nahajata v prostorih Informacijskega središča TNP v Stari Fužini in v Zeleni hiši v Kobaridu,
  • več pilotnih izvedb turističnih paketov z optimalnim kombiniranjem različnih oblik javnega prometa (avtobus, Bohinjska železnica, avtovlak) z obstoječimi ali v projektu vzpostavljenimi možnostmi mehke mobilnosti za sonaravno obiskovanja Bohinjskega jezera in Zg. Posočja,
  • nadgraditev turističnih programov interpretacije in doživljanja narave na območju vseh vključenih naravnih vrednot preko njihovega obiskovanja z mehkimi oblikami mobilnosti in
  • izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti na območjih izbranih naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski načrt za njeno vpeljavo.

Za celovito in dolgoročno usmerjanje mobilnosti in promocijo njenih trajnostnih oblik, pa je bila vzpostavljena tudi posebna, celovita in zelo interaktivna spletna stran o trajnostni mobilnosti v Julijskih Alpah: https://mobility.julian-alps.eu/SL/

Tudi to spletno orodje dokazuje, da imajo tako TNP kot lokalne skupnosti v parku ter številni zasebni in javni akterji trden namen, da še naprej naredijo vse, da bi ohranili izredno naravo na tem območju, s tem pa tudi njen pomemben razvojni potencial.

Spreminjanje trdoživih netrajnostnih potovalnih navade dolgotrajen proces, zato smo partnerji veseli, da nam je uspelo naredita kar nekaj pomembnih in zelo konkretnih korakov naprej. Ob tem se zahvaljujemo tudi vsem sodelujočim izven partnerske skupine (občine, institucije, društva,
posamezniki..), ki so prispevali k uspešni izvedi projekta. Le skupaj bomo dosegli, da bo narava v Triglavskem parku še naprej čudovita v svoji ohranjenosti, pa hkrati polna prvinskih doživetij in pozitivne energije.

Promocijska, izobraževalna in raziskovalna gradiva, ki so nastala tekom projekta:

Promocijska gradiva:

Informativno-izobraževalna gradiva:

Raziskovalno-izobraževalna gradiva:

 

 

Related Images:

(Visited 35 times, 1 visits today)
Accessibility