PREDSTAVNIK CENTRA SE JE UDELEŽIL OGLEDA DOBRIH PRAKS KROŽNEGA GOSPODARSTVA V BASKIJI

Baskija, Španija, 16.–18. november 2016 – Predstavnika Občine Ruše in Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj sta se skupaj s predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Baskiji udeležila študijskega obiska v okviru projekta RETRACE, ki je del medregionalnega programa sodelovanja Interreg Europe. Skupaj s projektnimi partnerji iz Italije, Španije, Francije in Romunije so si ogledali primere dobrih praks na področju krožnega gospodarska in sistemskega oblikovanja.

Evropska komisija je konec leta 2015 predstavila sveženj ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo. Za ta namen je zagotovila 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov EU in 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020. Z namenom čim hitrejše aktivne podpore procesu prehoda v krožno in s tem zeleno gospodarstvo ter povezave ukrepov in dejavnosti sektorskih politik, je tudi Slovenija oktobra lani sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo.

Ena od ključnih predpostavk prehoda v krožno gospodarstvo je tudi splošni sistemski pristop, tako na ravni oblikovanja razvojnih politik, kot tudi na področju oblikovanja proizvodnih procesom in ne nazadnje na ravni produkta. Uporabo metode sistemskega pristopa spodbuja tudi projekt RETRACE (A Systemic Approach for Regions TRAnsitioning towards a Circular Economy), ki je eden od 64 uspešnih projektnih predlogov, ki so bili v februarju 2016 izbrani za sofinanciranje na prvem razpisu programa Interreg Europe. V proketu kot partnerska organizacija sodeluje tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

V okviru obiska v Baskiji so se udeleženci med drugim seznanili s projektom Produkt ON, kjer so se med seboj povezali organizirani ponudniki prehrambnih izdelkov in organizirani potrošniki, zaposleni v eni od lokalnih zadrug. Zanimiv je bil tudi primer razvoja novega prehrambnega izdelka iz ovčje sirotke, ki za proizvodnjo uporablja že obstoječo opremo, kar pomeni, da vlaganja v nakup novih naprav niso bila potrebna. Kmetija, ki je nosilec projekta, je na ta način diverzificirala svojo gospodarsko dejavnost. Projekt je uspešen tudi zaradi učinkovite strategije trženja.

Zanimiv je bil tudi ogled podjetja Kameleonik, ki izdeluje obutev. Oblikovali so blagovno znamko Recycled footsteps, v okviru katere so razvili 3 prototipe čevljev iz različnih vrst odpadnih materialov. Pri projektu sodelujejo tudi z zadrugo Koopera, ki zaposluje ranljive skupine in ima zelo diverzificirano poslovno dejavnost. Poleg zbiranja oblačil so med drugim pridobili patent za sistem izposoje električnih koles, strankam ponujajo oblačila preko posebnega sistema vavčerjev, pri ponovni uporabi oblačil sodelujejo z oblikovalci. Sodelujejo pri proizvodnji izolaciji iz tekstila, pa tudi pri popravilu izdelkov bele tehnike, pri čemer za popravljene izdelke ponujajo garancijo.

Ideje in nove povezave bodo navdih za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo tudi v Sloveniji.

Več o projektu RETRACE, katerega ključni cilj je promocija uporabe pristopa sistemskega oblikovanja kot metode, ki lahko pripomore pri prehodu v krožno gospodarstvo, je na voljo na spletni strani projekta Retrace. Projektni partnerji pa pripravljajo tudi e-novičke, novembrsko najdete na sledeči povezavi: Retrace_newsletter_november.

 

 

Related Images:

(Visited 53 times, 1 visits today)
Dostopnost