Z LESNO BIOMASO DO OGREVANJA VRTCA IN ELEKTRIKE 

Energetska uporaba lesne biomase se je v zadnjih letih iz izključnega pridobivanja toplote nadgradila v kogeneracijske sisteme. Ti na temelju nastajanja lesnega plina sočasno proizvajajo tudi električno energijo.

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je, z namenom predstavitve kogeneracije kot priložnosti za podjetništvo na podeželju, organiziral ogled takega sistema v industrijski coni v Kranju. Leta 2014 ga je vzpostavilo partnerstvo v koordinaciji podjetja Gaj Les. S tako pridobljeno toploto letno posušijo več kot 50.000 nm3 sekancev v Biomasnem centru Kranj ter ogrevajo prostore tamkajšnja podjetja in vrtca, elektrika pa se prodaja v omrežje.

Fotografije z ogleda: Ogled-Kogeneracija-Foto

Skupaj je v Sloveniji sedaj instalirano že 10 takih sistemov podjetja Biomasa. Pri tem 5 kogeneracijskih enot na tej lokaciji v Kranju letno proizvede za 1,5 MWh električne energije ter 3 MWh toplote, za kar se letno porabi okrog 11.000 nm3 sekancev. Za kogeneracijske sistema je pomembna tudi višja kvaliteta lesne biomase, na primer maksimalna količina vode do največ 12%. Za potencialne podeželske podjetnike je zanimiv podatek, da se investicija za eno kogeneracijsko enoto moči 50kWh ter v vrednosti 240.000 evrov, povrne v 5 do 6 letih. Tak izračun pa velja ob sistemu subvencij za obnovljive vire energije, ki je veljal do leta 2014, na novega pa se trenutno še čaka.

Ogled je bil sicer organiziran v okviru Programa za spodbujanje malega podjetništva na podeželju osrednje Gorenjske, ki ga izvaja omenjeni Center.

Related Images:

(Visited 33 times, 1 visits today)
Dostopnost