Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj vabi na predstavitveno delavnico:

»Aktualni javni razpisi in finančne spodbude za razvoj dejavnosti na podeželju za kmetovalce in male podjetnike«

v sredo, 30. marca 2016 ob 10. uri v Coworking KOVAČNICA v Kranju (Župančičeva 22 – stara trgovska šola, I. nadstropje)

PROGRAM:

1.     Predstavitevpodukrepa 4.1  Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanje stroškov pridelave

Objavljeni javni razpis je namenjen naslednjim upravičenim stroškom:

–  nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, ki ima izrazito okoljski učinek,

–   nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov,

–   nakup kmetijske mehanizacije, ki je namenjena ekološki pridelavi,

–   nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljeni kot kmetijska (le v sklopu naložbe, ki se izvaja na tem zemljišču),

–   stroške postavitve oziroma obnove sadovnjakov, priprava zemljišča (zemeljska dela ), priprava poti, nakup in posaditev sadik, ograj…,

–   stroške nakupa in postavitve mreže proti toči,

–   stroške ureditve malih namakalnih sistemov.

2.     Predstavitev podukrepa 4.2  Naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev  nepovratnih sredstev za naložbe v:

–        predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU,

–        predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

–        trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Delavnico bo vodila Blaška Božnar, specialistka za razvoj podeželja iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Delavnica je brezplačna.        

Prosimo vas, da nam vašo udeležbo sporočite po e-pošti vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali na gsm 040 733 344.

Vabljeni!

VABILO: PRP-aktualni-razpisi

 

 

Related Images:

(Visited 25 times, 1 visits today)
Dostopnost