PROGRAM REGIJSKE KONFERENCE

 

LOKALNA SAMOOSKRBA:

UVELJAVITEV  NAČELA KRATKIH VERIG V SISTEMU JAVNEGA NAROČANJA HRANE IN ŽIVIL V JAVNIH ZAVODIH

 

DATUM: SREDA, 2. OKTOBER 2013

KRAJ: ŠKOFJA LOKA, SOKOLSKI DOM

 

11.30-12.00 registracija udeležencev

 

12.00 UVODNI DEL

Govorniki:

 • Mag.  Miha Ješe, župan občine Škofja Loka
 • Predstavnik ministrstva za kmetijstvo in okolje
 • Rok Šimenc, direktor Razvojne agencije Sora

 

12.15   VSEBINSKI DEL – I. del

 • Kakovost      in pomen lokalno in ekološko pridelane hrane ter uveljavitve načela

        «kratkih verig« v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih

Maja Žibert, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

 • Praktični      vidiki sistema javnega naročanja hrane v javnih zavodih

Alenka Kavčič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

 • Sistem      organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z različnih      vidikov

Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

 

 • Možnosti      živilskih podjetij pri direktni oskrbi javnih zavodov s hrano in živili

Tatjana Zagorc, GZS Zbornica živilskih podjetij

 

 • Živila višje kakovosti v Pivki perutninarstvu in Delamarisu

Petra Skok, Pivka perutninarstvo d.d.

Katja Uljan Šinkec, Pivka d.d. in Delamaris d.o.o.

 

 • Ukrepi za oskrbo javnih ustanov s slovenskimi ekološkimi živili in pregled trenutnega stanja v javnih ustanovah

Sandra Turnšek, direktorica Mlekarne Krepko

 • Problematika      pri javnih razpisih s perspektive pekarskega podjetja

Suzana Šimenc, Žito d.d.

 • Predstavitev      potencialnih ponudnikov hrane

Gabrijela Salobir, KGZS

 • Predstavitev sistema javnega      naročanja v javnem zavodu Kranjski vrtci

Katarina Jevšjak in Marjeta Podpečan, Javni zavod Kranjski vrtci

 

 

13.45- 14.15 ODMOR

 • Predstavitev Leader projekta Okusi loškega podeželja z degustacijo lokalnih jedi

 

 

14.15      VSEBINSKI DEL – II. del

 • Predstavitev sprememb Zakona o javnem naročanju in pilotnega projekta oblikovanja javnega razpisa za enega izmed javnih zavodov ter predstavitev  dokumenta » Priporočila za javno naročanje v javnih zavodih«

Maja Kokovič, Ministrstvo za finance

Matjaž Kočar, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

 • Uvajanje lokalnih pridelkov v gorenjske osnovne šole

Lidija Šnut, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

 • Aktivnosti      LAS loškega pogorja na področju lokalne samooskrbe

Ivica Rant, LAS loškega pogorja

 

 • Vzgoja o zdravi prehrani in pomenu lokalno pridelane hrane – predstavitev projekta PESCA

Ana Ambrožič, Biotehniški center Naklo

 

 • Lokalno pridelana hrana v šole in vrtce – predstavitev pilotnega projekta »Otroci jejmo zdravo«

Vlasta Juršak, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

 

 • Vloga Loške zadruge kot veznega člena med proizvajalci in javnimi zavodi

Mitja Vodnjov, Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka

Stevo Ščavničar, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

 • Potenciali ekološke kmetije pri lokalni samooskrbi – ekološka kmetija Porta

Marija in Marjan Fister, Ekološka kmetija Porta

 

 • Predstavitev sodelovanja šole z lokalnimi ponudniki hrane

Agata Bradeško in Jana Rojc, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

 

15.30 RAZPRAVA IN VPRAŠANJA

 

16.00 ZAKLJUČEK KONFERENCE

Related Images:

(Visited 62 times, 1 visits today)
Accessibility