Razvojna agencija zgornje Gorenjske, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v okviru Programa razvoja podeželja, os Leader (LAS “Gorenjska košarica”) izjajamo projekt: “Dodana vrednost ponudbi podeželja”.

Podeželje v obliki dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih dejavnosti ponuja vrsto izdelkov in storitev.

Namen projekta je dopolniti in nadgraditi osnovna znanja in metode za uspešno vodenje dejavnosti na kmetiji ali malih podjetij in s tem omogočiti razvoj in krepitev podjetništva na podeželju. Ciljnim skupinam želimo skozi izvedbo projekta ponuditi:

  • delavnice o pravilnem upravljanju dejavnosti, uspešnem trženju in promociji, odnosu s strankami, knjigovodstvu in računovodstvu, specialnih znanjih na področjih, za katere se bo tekom projekta izrazil največji interes,
  • predstavitve zakonodajnih zahtev za registracijo dopolnilnih dejavnosti v obliki publikacij,
  • oglede primerov dobrih praks doma in v tujini,
  • individualno pomoč,
  • povezovanje obstoječe ponudbe v smislu izmenjave izkušenj, storitev ali blaga,

S tem želimo vzpodbuditi povečanje podjetniške aktivnosti ter aktiviranje neizkoriščenih človeških in naravnih virov na podeželju ter pokazati pot do bolj uspešnega trženja svojih izdelkov in storitev. V nadaljevanju projekta z zainteresiranimi registriranimi nosilci dopolnilnih dejavnosti oblikujemo možno dodatno turistično in gostinsko ponudbo na podeželju, ki jo predstavimo ostalim akterjem na področju turizma na podeželju.

S projektom bi neposredno doprinesli k boljši usposobljenosti ciljne skupine za registracijo, vodenje in upravljanje dejavnosti na kmetiji, posredno pa k bolj stabilnemu ekonomskemu stanju kmetij. S projektom želimo doseči ozaveščenost ciljnih skupin k pomembnosti bogatitve turistične ponudbe na podeželju, ohranjanju kmetij, ohranjanju tradicionalnih izdelkov in storitev podeželja, koriščenju obnovljivih virov energije, zadovoljevanju vedno višjih zahtev potrošnikov po kvalitetnih izdelkih in storitvah ter omogočiti trajnostni razvoj gorenjskega podeželja.

Related Images:

(Visited 21 times, 1 visits today)
Accessibility