Zeleni ekološki otoki

Zeleni ekološki otoki

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Trajanje operacije: oktober 2023 – junij 2025 Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Mestna občina Kranj, Občina Naklo,...
Gorenjska na kolesu

Gorenjska na kolesu

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Trajanje operacije: oktober 2023 – junij 2025 Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Občina Preddvor, Pagon Šport, Matej...
ŽIVE LEGENDE

ŽIVE LEGENDE

ŽIVE LEGENDE – Oživljanje in interpretacija tradicionalnih obrti, običajev in znanj Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Trajanje operacije: april 2022 – april 2025 Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Center...
Trajnostni ribogojski center

Trajnostni ribogojski center

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo Trajanje operacije: april 2022 –  maj 2023 Partnerji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Kranj (vodilni partner), Vodomec d.o.o., Center za trajnostni razvoj...
RANE EKRANA

RANE EKRANA

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je pripravil projekt RANE EKRANA, ki je bil uspešno potrjen in se izvaja v okviru LAS Gorenjska košarica. Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj Trajanje operacije: januar 2022 – junij 2023...
Dostopnost