Karavanke NATURA 2000

PHARE CBC

Vrednost projekta: 413.000 EUR

Trajanje projekta: 2005-2006

Vloga CTRP Kranj: PARTNER V PROJEKTU

Cilji projekta

 • zagotoviti učinkovito upravljanje z območji Natura 2000
 • spodbuditi spoznavanje in izobraževanje o naravi in sonaravnem razvoju v Karavankah
 • zagotoviti vsebine in infrastrukturo za stalno osveščanje, izobraževanje in informiranje obiskovalcev in prebivalcev na območjih Natura 2000 v Karavankah
 • povezati podporne in upravne inštitucije v čezmejnem območju

Rezultati projekta

 • pripravljen in podpisan osnutek načrta za upravljanje z območji Nature 2000 v Karavankah
 • izdelana celostna podoba za Karavanke
 • vzpostavljenih in/ali opremljenih 5 informativnih točk
 • izmenjane izkušnje z razvojem območij Nature 2000 v čezmejnem območju
 • postavljene info table in panoji na vhodne točke vseh vključenih občin
 • posnet naravoslovni film Karavanke Natura 2000
 • izvedene 3 naravoslovne študije
 • 12 delavnic s področij sonaravnega gozdarstva, lovstva in turizma  ter podeželske ponudbe vezane na naravo in kulturo območja
 • vzpostavljena spletna stran Karavanke, GIS   in 3D karta  KARAVANKE

 

Related Images:

(Visited 94 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost