Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v okviru operacije Ribja kulturna dediščina vabi na krajinsko arhitekturno delavnico s predavanjem UREJANJE LOKACIJ ZA RIBJI SONARAVNI TURIZEM IN PREDSTAVLJANJE RIBJE KULTURNE DEDIŠČINE
(Ribogojstvo, ribištvo, kulinarika, povezane dejavnosti aktivnega turizma,…)

Kdaj: v ponedeljek, 16.novembra 2020
Kje: ob 18.30.uri preko programa Zoom

Program
18.30 – 18.45: Predstavitev projekta Ribja kulturna dediščina in dosedanjih aktivnosti (2 izvedbi Gorenjskega ribjega festivala, obnova Pretovke v Bohinju, tržna oprema…). Namen delavnic & svetovanj za razvoj ribjega področja na Gorenjskem (Uroš Brankovič, CTRP Kranj).
18.45 – 19.30: Osrednje predavanje: Predstavitev tradicije sonaravnega gospodarjenja z ribami v vodotokih na Gorenjskem, ter s tem povezan (športni) ribolov in sonaravni turizem. Predstavitev glavnih vodnih lokacij za te aktivnosti, njihove značilnosti in posebnosti, krajinsko-arhitekturna ureditev. (Marko Kranjc, Ribiška družina Bohinj)
19.30 – 19.50: Pogoji in postopki za nudenje storitev povezanih z ribolovom (npr. vodenje), storitev (dokazila, znanja,…) ter izobraževanja (Marko Kranjc, Ribiška družina Bohinj)
19.50 – 20.30: Predstavitev dobrih praks povezovanja športnega ribolova in izobraževanja z drugimi turističnimi aktivnostmi v sonaravne (družinske) turistične pakete v Sloveniji in tujini.
Vprašanja, pogovor, ideje,… Povabilo na naslednje aktivnosti. (Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj)
Udeležba na dogodku je brezplačna, OBVEZNA pa je najava udeležbe. Na podlagi vaše prijave vam bomo poslali povezavo Zoom za predstavitev. Najava udeležbe in več informacij na: info@ctrp-kranj.si, GSM: 040 303 752, 040 733 344, ter FB strani Centra.
Dogodek je del operacije Ribja kulturna dediščina, ki poteka v okviru LAS Gorenjska košarica in jo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, pristop CLLD –lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Republika Slovenija in partnerji operacije.

Related Images:

(Visited 45 times, 1 visits today)
Dostopnost