V okviru operacije Uporabimo lokalni les vas vabimo na sklop gozdno-lesarskih izobraževalnih delavnic: Predelava in zaščita lesa ter njegova uporaba za visokokakovostne izdelke in konstrukcije z izbranimi strokovnjaki:

RESONANČNI LES – Prepoznavanje v gozdu, pravilen posek ter raznolike možnosti njegove uporabe  (v sklopu Čiščenje in zaščita lesa)
Kdaj: 3.september 2020 (zbor ob 15.uri, do 19.ure) Kje: Zbor v Bohinjski Bistrici (parkirišče Mercator), terenski del na Pokljuki, predavanje v Bohinju Predavatelj: Zdravko Cesar (inženir gozdarstva in strokovnjak za resonančni les)

Teme: Iskanje in pravilen posek dreves z resonančnim lesom, uporaba in izdelki iz resonančnega lesa – zagotavljanje dolgotrajnosti uporabe in kvalitete lesenih izdelkov z naravnimi pristopi ter visoke dodane vrednosti

Sodelovanje v vseh izobraževanjih je brezplačno,  zaradi omejenega števila udeležencev pa je obvezna predhodna prijava.

Udeleženci dobijo ob zaključku potrdilo o udeležbi na izobraževanju.

Za koga so izobraževanja še posebno zanimiva?

Vključevanje v izobraževanja bo še posebno zanimivo za:

  • obstoječe ali bodoča lesna podjetja/obrtnike, rokodelce, oblikovalce in ljubitelje, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa in proizvodnjo lesenih izdelkov.
  • za mlade oz. dijake/študente, ki v kreativni&inovativni predelavi lesa vidijo svojo priložnost in delavno mesto,
  • za lokalne skupnosti, ki jih za svoje gradnje in notranjo opremo zanimajo okolju in zdravju prijazni ter privlačni izdelki iz lokalnega lesa.
  • lastnike gozdov in njihova združenja;
  • gozdno-lesna podporne strokovne in poslovne institucije;

Prijava in več informacij: Uroš Brankovič (uros.brankovic@ctrp-kranj.si, 040 303 752 ), Jana Vilman (bohinjsko@bohinj.si, 040 229 079 )


Related Images:

(Visited 202 times, 1 visits today)
Dostopnost