V začetku junija smo v okviru spoznavanja biodiverzitete v naseljih obiskali ekološko kmetijo Porta v Ovsišah pri Podnartu, kjer smo izvedli dve delavnici na temo biodiverzitete in naravnega vrtnarjenja. Kljub oblačnemu vremenu smo se zbrali pred kmetijo, kjer sta naš že čakala Aleš Fister iz družinske ekološke kmetije Porta in prav tako ekološki kmet Primož Krišelj iz Hotemež. Med našimi udeleženci smo bili zelo veseli predstavnice zavoda Stonoga, Smiljane Slavec, ki organizira zelene zabojčke v Kranju, predstavnika društva Sorško polje, nazaj k naravi, ki zelo aktivno ozavešča in uči o pomenu ekološkega kmetovanja na področju občutljivega Sorškega polja, Matjaža Jerala ter predstavnice regionalne razvojne agencije BSC Kranj, Helene Cvenkel, ki tudi sama zelo aktivno vrtnari.

Na prvi delavnici nam je Vlasta Juršak iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj predstavila operacijo Spoznajmo biodiverziteto v naseljih in natečaj Naravi prijazen Gorenjski vrt. Mladi kmet Aleš Fister nam je nato spregovoril o biodiverziteti in zakaj je pomembna ter nas popeljal po kmetiji, ki leži v središču naselja. Med ogledom smo spoznali veliko inovativnih rešitev za naravi prijazno vrtnarjenje, Aleš je povedal, da je ekološko kmetovanje proces, kjer se vedno preizkuša, uči in spoznava kaj novega. Udeležencem je sproti delil praktične nasvete za vzgojo zelenjave in sadja. O tem kako ohranjati in krepiti biodiverzitete v urbanih naseljih z motivom zagotavljanja drugih funkcij (izobraževanje, rekreacija, sproščanje, zdrava hrana, zeleni turizem,…) pa nam je spregovoril Primož Krišelj. V zaključku smo z udeleženci izmenjavali izkušnje, Aleš in Primož pa sta odgovarjala na vprašanja, ki so sedaj aktualna na naših vrtovih.

Na drugi delavnici z naslovom Naravi prijazno vrtnarjenje je bil poudarek na praktičnih rešitvah, tako nam je Primož Krišelj najprej predaval o tem kako načrtujemo naravi in človeku prijazen vrt, v nadaljevanju pa nam je Aleš Fister predstavil ekološke postopke za gojenje zelenjave – sejanje, saditev, nega, škodljivci. Dež nas je počakal ravno toliko, da smo zaključili s praktičnim delom, potem pa nas je pregnal v hišo, kjer nas je že čakal domači zeliščni čaj, ki ga je skuhala Aleševa mama. V toplini kmečke hiše smo sta nama Aleš in Primož zaupala kar nekaj praktičnih nasvetov, ki jih bomo lahko v praksi izvajali na naših vrtovih.

Več o projektu Spoznajmo biodiverziteto v naseljih: http://www.ctrp-kranj.si/project/biodiverziteta-v-naseljih/  

Več o ekološki kmetiji Porta: http://www.ekoporta.si/  

Več o ekološki kmetiji pri Šuštarju: https://permakultura.si/article/ekolosko-permakulturna-kmetija-pri-sustarju

Delavnici sta bili izvedeni v okviru operacije »Spoznajmo biodiverziteto v naseljih« (LAS Gorenjska košarica), ki jo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Related Images:

(Visited 246 times, 1 visits today)
Dostopnost