Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.
Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva

Po tem javnem razpisu se predvideva, da se dnevne oblike varstva zagotavljajo v obliki dnevnega centra, ki je organiziran v skladu s 46. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju Pravilnik) in je kot samostojna organizacijska enota organiziran v domu starejših občanov ali posebnem socialnovarstvenem zavodu (v nadaljevanju: zavod) ali v samostojnem objektu.
Enota za zagotavljanje začasnih namestitev
Po tem javnem razpisu se predvideva, da se začasne namestitve zagotavljajo v obliki bivalnih enot v skladu z 32. členom Pravilnika. Po tem Pravilniku bivalna enota zajema največ 20 stanovalcev v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Podrobnejše opredelitve predmeta javnega razpisa so predstavljene v razpisni dokumentaciji pod točko 2 (Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa).
Javni razpis je razdeljen na 2 (dva) ločena sklopa:
SKLOP 1
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let. V okviru SKLOPA 1 bo sofinanciranih predvidoma 10 (deset) enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.
SKLOP 2
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let. V okviru SKLOPA 2 bo sofinanciranih predvidoma 20 (dvajset) enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev.

Predvideva se sofinanciranje 30 projektov in sicer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 14 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

Rok za prijavo: 1. 6. 2020 do 15.00

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo tu

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-namenjeno-izvajanju-dnevnih-oblik-varstvazacasnih-namestitev-za-starejsev-javna-objava/

Related Images:

(Visited 7 times, 1 visits today)
Dostopnost