Vabimo vas na Posvet z mladimi o javnem potniškem prometu, kjer bomo s pomočjo mladih, prevoznikov ter odločevalcev iskali rešitve za izboljšanje zasedenosti linij mestnega ter medkrajevnega avtobusnega prevoza na Gorenjskem.

Posvet bo v sredo, 6. 2. 2019 od  12:30 – 14:00 v Šolskem centru Kranj, Kidričeva 55, Kranj (Zlato polje) – predavalnica 289, pritličje

Z uvedbo t.i. IJPP kartice se vse več mladih raje odloči za JPP(javni potniški promet), saj jim omogoča brezskrbno intermodalnost med vlakom, mestnim ter medkrajevnim avtobusom za dostopno ceno. Ključno za izboljšanje zasedenosti linij, pa je vzdrževanje storitev JPP na visoki ravni (frekvence, točnost, udobnost, časovna ter finančna konkurenčnost avtomobilu, varnost), saj le tako zagotovimo nadaljnjo uporabno JPP med mladimi v kasnejših življenjskih obdobjih.

Poleg okrogle mize bomo organizatorji posveta predstavili analizo dostopnosti nočnih prevozov na območju Kranja in širše okolice, domače in tuje dobre prakse nočnih prevozov ter  izkušnje s testnih prevozov v »Veselem decembru 2019«.

Posvet organizirata Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Cipra Slovenija v okviru projekta »Naj te zapelje zelena mobilnost«.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, iz sredstev podnebnega sklada.


Related Images:

(Visited 20 times, 1 visits today)
Dostopnost