Podpora trajnostni mobilnosti se na območju osrednje Gorenjske (občine Kranj, Tržič, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko) v zadnjih letih povečuje, s sprejemom Celostnih prometnih strategij ter ukrepi, ki podpirajo hojo, kolesarjenje ter javni potniški promet (JPP) kot prometno prakso, pa želijo občine in država z učinkovito in okolju prijazno mobilnostjo izboljšati kakovostno bivanja za več kot 95.600 prebivalcev osrednje Gorenjske ter zmanjšati okoljski vpliv prometa.
Občane in občanke vabimo k izpolnitvi ankete o javnem potniškem prometu na osrednjem Gorenjskem. Rezultati ankete bodo osnova za testiranje nekaterih nočnih prog, prav tako pa bodo predstavljeni  odločevalcem na lokalni in državni ravni ter prevoznikom.

Anketa je na voljo tu: https://www.1ka.si/a/183469

S projektom Naj te zapelje zelena mobilnost želimo z inovativnimi organizacijskimi, promocijskimi in izobraževalnimi ukrepi promovirati in izboljšati zasedenost ter s tem izkoriščenost potenciala obstoječe mreže javnega potniškega prometa na območju osrednje Gorenjske, t.j. na vplivnem območju mesta Kranj.

V projektu se prednostno ukvarjamo z javnim potniškim prometom, saj je zasedenost na linijah mestnega potniškega prometa v Kranju ter medkrajevnih linijah žal precej nizka, saj mestni avtobus vsakodnevno uporablja zgolj 8 % vprašanih, medkrajevni avtobus pa 3 % vprašanih (CPS MOK, 2017), znesek, ki ga Mestna občina Kranj nameni za obratovanje mestnega avtobusa je v letu 2013 znašal 1,2 milijona eur.

Projekt »Naj te zapelje zelena mobilnost« izvajata CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, iz sredstev podnebnega sklada.

Related Images:

(Visited 44 times, 1 visits today)
Dostopnost