BREZ AVTA PO ŠE VEČ DOŽETIJ NARAVE IN PODEŽELJA V POSOČJU

Ob zaključku poletne sezone so na širšem območju doline Soče v občini Kobarid potekali promocijski Dnevi zelenih lokalnih izletov. Na teh izletih so se lahko vsi, ki so si za obisk tamkajšnje narave in podeželja izbrali privlačno kombinacijo javnega minibusa in vodenega pohoda, na poti brezplačno udeležili številnih zanimivih doživetij. Z mini busom so se tako podali iz Kobarida na izbrano točko v njegovi okolici, nato se z vodnikom podali na odkrivanje in uživanje tamkajšnjih doživetij narave, podeželja in zgodovine. Le-ta so obsegala od spoznavanja kamnite vasice Robidišče z beneško podeželsko arhitekturo, reke Nadiže in tradicije planšarstva na planini Kuhinja, do gorske narave na pobočjih Krna, življenja in dela pesnika Simona Gregorčiča, zgodb Soške fronte na Kolovratu ter etnološko-kmetijskega obiska na kmetiji na Jelenovem bregu. Posebno doživetje pa je bilo tudi spoznavanje lokalne kulinarike in zgodb njene povezanosti s tukajšnjo naravo.

Namen akcije je pokazati, da je mogoče s potovanji brez avtomobila in na okolju prijazen način, lokalno naravo in podeželje doživeti še bolj sproščeno, zdravo, poglobljeno in zanimivo. Na območju občine Kobarid so taka potovanja mogoča tudi zaradi mreže rednih dnevnih linij minibusov, ki jih je letos prvič v poletnih mesecih organizirala Občina Kobarid s podporo LTO Sotočje. Z njimi so s Kobaridom za le 1 evro na dan povezali vse točke v njeni čudoviti hriboviti okolici. Pripravo in izvedbo izletov je organiziral Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, v veliko podporo pri tem pa mu je bil TIC Kobarid v okviru LTO Sotočje.

Akcija je namreč potekala v okviru PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO!, ki ga izvaja Triglavski narodni park s še šestimi partnerskimi organizacijami s pomočjo sredstev Programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 ter Republike Slovenije ter vključenih partnerjev. Poleg investicij v novo infrastrukturo in opremo (npr. ureditev parkirišča pod planino Kuhinja, nova kolesa v Bohinju…), je v projektu pomemben poudarek tudi na promociji okolju prijazne mobilnosti. Obiskovalci Bohinja oz. Zgornjega Posočja so bili tako v zadnjih dveh turističnih sezonah vabljeni k udeležbi na testnih izvedbah nadgrajenih turističnih paketov. Ti jim s kombiniranjem uporabe različnih oblik ”zelene” mobilnosti (avtobus, Bohinjska železnica, avtovlak, kolesa…) prinašajo še več doživetij narave. Prva korak v omenjenih promocijskih aktivnostih je bil storjen že poleti 2015 z akcijo ”S kolesom na vlak in brezplačno v korita”, pri čemer je šlo za brezplačen obisk korit Mostnice in Tolminskih korit ob predložitvi karte za vlak.

 

Podrobneje o poteku tokratne akcije:

Prvi dan so udeleženci v  način spoznavali naravoslovne in etnološke zanimivosti širše doline Nadiža: kamnito beneško arhitekturo vasi Robidišče, kulinariko Beneške Slovenije, naravo reke Nadiža …Naslednji dan so bile na vrsti naravoslovne, kulinarične in literarne zanimivosti pokrajine pod pogorjem Krna: tradicija planšarstva, sončna mehkoba travnatih planin in pripravo mlečnih izdelkov na planini Kuhinja, ledeniške morene in druga gorska narava na tem območju. Z dodatno energijo te narave so udeležence napolnili še v energijskem kamnitem krogu pod planino Zaslap, ki so ga odkrili šele pred nedavnim. Po vodenem pohodu do vasi Vrsna, so v tukajšnji njegovi rojstni hiši spoznavali Goriškega slavčka, pesnika Simona Gregorčiča. Tu so prav posebno doživetje ob koncu tega izleta doživeli z deklamacijo avtorske pesmi Petre Vencelj, ene od udeleženk. Šlo je za čudovito poustvaritev Gregorčičeve pesmi Soči.

Za zaključek akcije pa so udeleženci tretji dan obiskali in doživeli naravoslovne, zgodovinske, etnološke in kulinarične zanimivosti območja med Matajurjem in Kolovratom: muzej Soške fronte na prostem na grebenu Kolovrata, gora Matajurjem in vasi pod njo, različne divje in domače živali na kmetiji Jelenov breg, lokalne tradicionalne jedi …Dodatni in nepričakovani biser tega dne je bil obisk lepo obnovljene in s slamo krite Nježne hiše v vasi Jevšček. Ta je s svojo tradicionalno arhitekturo in notranjo opremo danes etnološki spomenik.

Foto utrinki z Zelenih lokalnih izletov: foto-reportaza-zeleni_izletiavg16-kratka

Related Images:

(Visited 116 times, 1 visits today)
Accessibility