Zavedanje o pomenu naravnih in obnovljivih virov energije pri gradnji naših domov, vrtcev, šol, turističnih objektov je vse večje. V našem Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj poskušamo ozaveščati, informirati in seznanjati z vsebinami, ki sledijo trajnostnemu razvoju, zato smo tej tematiki posvetili posebno pozornost in organizirali delavnico “Naravna gradnja in obnovljivi viri energije – priložnost za zeleni turizem in malo podjetništvo”,  ki se je odvijala na Fakulteti za orgsnizacijske vede v Kranju, v torek, 13. maja 2014. Na naše povabilo se je odzvalo preko 40 zainteresiranih, ki so prišli iz razičnih krajev Gorenjske, pa tudi iz Ljubljane in okolice ter štajerskega konca. Na delavnici se nam je pridružil tudi neodvisni novinar Stanislav Jesenovec, ki je tudi avtor fotografije spodaj.

SONY DSC

 

 

Domen Zupan iz Zavoda eko vas  je prikazal rezultate svoje analize o potrebah in željah ponudnikov turistev v povezavi z ekološkim turizmom, govorili smo o naravni in organski gradnji, vsebovani energiji  materialov in življenem ciklu le teh, predstavil nam je permakulturno načrtovanje hiš in okolice,  uporoa starih obrtniških znanj, pomen ohranjanja kulturne dediščine in priložnosti za male podjetnike.

Na delavnici je bil z nami tudi direktor podjetja Gnezdo d.o.o. iz Kranja, ki se ukvarja s praktično izvedbo naravnih gradenj. Podjetje se lahko pohvali z izgradnjo prve pasivne hiše v Sloveniji. Tone Pugelj nam je povedal, da moramo biti izredno pazljivi pri izbiri pravilne vrste naravene gradnje in prave kombinacije obnovljivih virov energije, izbirati preverjene, certificirane ekološke materiale, predvsem pa moramo imeti veliko potrpljenja pri pridobivanju zakonsko potrebne dokumentacije za take vrste gradenj. Kot so nam povedali tudi udeleženci, imajo vsi največje težave prav s tem zadnjim – pridobivanjem ustrezne dokumentacije. Vsi smo bili mnenja, da bo potrebno na nivoju državne zakonodaje narediti korenite premike, saj so tenutno zadeve na tem področju še zelo neurejene.

Izvedeli smo, da je vse večje povpraševanje po doživetjih vračanja k naravi, ki so lepa priložnost za izvirno turistično ponudbo, ki tako na Gorenjskem kot po celi Sloveniji večinoma še vedno ostaja neizkoriščeni potencial.

Gorenjska in vsa Slovenija ima tudi naravne danosti za izdelavo naravnih gradenj (les, glina, kamen, slama, konoplja, …) in prav je, da temu okolju in človeku prijaznemu področju posvetimo veliko več pozornosti.

V juniju vas vabimo na še tri delavnice:

– 18.6.14  Umestitev naravnih gradenj v tradicionalno podeželsko krajino in uporaba lokalnih materialov – predavatelj Janko Rožič

–  18.6.2014 Naravne lesene gradnje, različne tehnike naravnih gradenj ter primeri dobrih praks – predavateljica  dr. Manja Kitek Kuzman

– Možnosti in lepota lesa za izelavo različnih izdelkov – dr. Franc Pohleven

Septembra pa se bomo ponovno srečali z Domnom Zupanom, ki nam bo predstavil lastne izkušnje  gradnje hobit hišice.

Naravna gradnja            rusevec_1069x844-100[1]

 

 

Related Images:

(Visited 47 times, 1 visits today)
Dostopnost