Svet se vse bolj zaveda, da se poraba električne energije iz leta v leto povečuje, zaloge klasičnih fosilnih goriv pa so vedno bolj omejene, hkrati pa ima njihova raba negativne posledice za naše okolje.

S svojim ekološko ozaveščenim ravnanjem lahko veliko prispevamo k varovanju in ohranjanju čistega in zdravega okolja. Trajnostno načrtovanje proizvodnje čiste energije in učinkovite rabe energije pomagata pri zmanjševanju negativnih posledic dolgotrajne uporabe klasičnih fosilnih goriv ter tako posredno k zmanjševanju količine zdravju in okolju škodljivih toplogrednih plinov.

ČISTA ENERGIJA SONCA – SONČNE ELEKTRARNE

Sončna elektrarna – priložnost za dopolnilno dejavnost na kmetiji in malo podjetništvo

  1. Priklop sončne elektrarne na distribucijsko omrežje in   postopek pridobivanja podpore
  2. “Borza streh” – oddaja strehe za postavitev sončne elektrarne – uveljavitev tržnega modela na slovenskem trgu
  3. Finančne spodbude za postavitev sončnih elektrarn na kmetijah in v malem podjetništvu, Program razvoja podeželja RS 2007-2013 –   Ukrep 311,312

Related Images:

(Visited 11 times, 1 visits today)
Dostopnost